عینک پلیس مانتو گیلدا
کیف آلوما والت پد ضد عرق مای درای
ساعت Gucci طرح Love گردنبند Love
ست کامل طراحی ناخن سالن اکسپرس میکرو تاچ مکس

مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي

منبع :

مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي

1306085432 مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي

توضيحات درباره مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي :
مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي

مديريت بازاريابي صنعتي

اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه مي دهد0در اين مطالعه فعاليت هاي ارتباطي و روابط ميان واحدهاي استراتژيک تجاري که در فرايند خريد مشارکت دارند مورد توجه قرار مي گيرند0حمايت علمي براي روابط پيشنهاد شده بر اساس رشته اي از مطالعات صورت گرفته که اين مطالعات بر اساس مصاحبه با مديران 10واحد استراتژيک تجاري يک سازمان خدمات جهاني مي باشد0بر اساس اين مطالعات چندين معني ضمني ارائه شده است0
مقدمه
کريس- تحليل گر پژوهش بازاريابي که به تازگي در سازمان استخدام شده بود- براي دفتر کار خود نياز به کامپيوتر و چاپگر داشت0به همين دليل سفارش خريد يک سيستم را به بخش خريد سازمان ارائه داد0بعد از گذشت 2هفته کامپيوتر خريداري شد اما خريداري چاپگر را به زماني موکول کردند که تقاضاي خريد چاپگر به حدي برسد که بتوانند تخفيف عمده اي را دريافت نمايند و پس از گذشت 6هفته چاپگر به کريس تحويل داده شد0بخش خريد تخفيف قابل ملاحظه اي را بابت سفارش چاپگر دريافت کرد0اما بخش خريد ضرر بهره وري کريس را در خلال اين 6هفته در نظر نگرفت0
مشکلي که کريس با آن دست به گريبان بود در اکثر سازمان ها وجود دارد0معمولا در زمان ارزيابي اهميت فاکتور هاي هزينه در برابر کل چرخه زماني فرايند ، فرهنگ خريد داده هاي مصرف کنندگان را در نظر نمي گيرند0از ديد گاه بخش خريد چرخه زماني فرايند به قدري نا محسوس است که اندازه گيري آن غير ممکن است0در کاهش چرخه خريد هيچ گونه ارزش و سود واقعي وجود ندارد0با اين وجود همان طور که در اين مثال ساده نشان داده شد،در خريد کالاها و خدمات چيزهايي فراتر از هزينه وجود دارد0
در اينجا سؤالاتي مطرح مي گردد که برخي از اين سؤالات عبارتند از :1) در چه زماني فاکتورهاي هزينه مهم تر از کل چرخه زمان مي باشد0 2)چه موقع ادغام سفارش هاي ويزه خريد در يک روش کاملا عملي امکان پذ يراست؟ براي پاسخ به اين سؤالات در اين مطالعه آموزش سازماني به عنوان کليد موفقيت در چرخه سازماني سريع محيط خريد در نظر گرفته شود0در سازمان هاي آموزشي بدون در نظر گرفتن وظايف افراد، موقعيت ها و توصيف شغلي آنها از نظرات و راه حل هاي همه استفاده مي شود0سازمان از دانش فزاينده کل زنجيره ارزشي خود و منابع داخلي و خارجي آن استفاده مي کند تا در سازگاري با بازار و خريدار باشد0در اين باره آموزش سازماني به عنوان ابزاري در نظر گرفته مي شود که به واسطه آن سازمان استراتژيک و اصول کلي مشترک خود را به واحدهاي استراتژيک تجاري سازمان انتقال مي دهد0همچنين آموزش سازماني به عنوان فرايندي در نظر گرفته مي شود که به واسطه آن سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد0يک سازمان آموزشي “در ايجاد ،کسب و انتقال دانش و در توصيف رفتار سازمان به منظور انعکاس دانش و بينش هاي جديد کارآمد است0″
The Organizational
Buyer Behavior
Learning Organization
G. Tomas M. Hult
Ernest L. Nichols, Jr.
This study develops a framework of integrated propositions
of organizational learning in organizational buyer behavior. The
focus is on the communication activities and relationships between
and within the strategic business units operating within
the purchasing process. Field support for the proposed relationships
is provided in a series of case studies based on interviews
with 30 managers of lO strategic business units of a major publicly
owned global services organization. Implications are discussed
based on the framework and the case studies.
Address correspondence to G. Tomas M. Huh, Ph.D., Assistant Professor
of Marketing and Multinational Business, Department of Marketing, College
of Business, Florida State University, Tallahassee, FL 32306.
This research was supported by a grant from the Federal Express Corporation
and the Federal Express Center for Cycle Time Research. The authors are grateful
for the helpful insights and suggestions provided by O. C. Ferrell, Thomas N.
Ingram, Patrick L. Schul, James C. Wetherbe, and Mark N. Frolick during different
stages of this research.
INTRODUCTION
Chris, a newly hired marketing research analyst in the organization,
needed a computer and printer for the office.
Chris ordered a system following purchasing department
procedures. Purchasing processed the order for the computer
that arrived in 2 weeks, but held up the order for Chris’s
printer until enough printers were needed by the organization
to get a quantity discount. Six weeks after the order
was placed, Chris received the printer. Purchasing received
a quantity discount for the organization’s printer order. What
purchasing did not consider was the productivity loss to Chris
during the 6 weeks of not having a printer.
The problem Chris encountered is common to most organizations.
The purchasing culture often does not allow
for input from users when it comes to evaluating the importance
of cost factors versus total cycle times of the process.
Commonly, the purchasing department views the cycle
time of the process as too intangible to measure. No
real benefits and values can be found in the reduction in
the purchasing cycle. However, as illustrated in this brief
Industrial Marketing Management 25, 197-207 (1996)
© Elsevier Science Inc., 1996
655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010
0019-8501/96/$15.00
SSDI 0019-8501(95)00077-1
The market-driven learning organization is
an extension of total quality management
and business reengineering.

جهت خريد اين مقاله کامل که در 22 صفحه ترجمه شده و به همراه متن اصلي مي باشد .


نحوه خريد مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي :
لطفاً براي خريد مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.پس از ثبت سفارش , مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي براي شما ارسال مي شود و قتي شما مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي را درب منزل تحويل گرفتيد هزينه رو پرداخت خواهيد کرد

قيمت: 7000 تومان
خريد مقاله جامع پيرامون مديريت بازاريابي صنعتي ترجمه به همراه متن اصلي3 + = دوازده